PolyLC HPLC oszlopok

PolyCAT A – Proteinek kation cserélője

A PolyCAT A egy poliaszparginsavval kötött szilika alapú töltet, mely gyenge kation cserélő (WCX) képességgel rendelkezik. Proteinek elválasztására alkalmazzák pH=4 felett, amennyiben legalább két felesleges pozitív töltéssel rendelkezik. Abban az esetben, ha a proteinmolekulák mérete 20 KDa-nál nagyobb méretűek, ajánlott legalább 1000 Ǻ porozitású töltetet választani az optimális szelektivitás és hatékonyság érdekében. 3 um-es, 1000-1500 Ǻ porozitású töltet a legfinomabb kationcserélő képességgel rendelkezik a fehérje elválasztásnál.

PolyHIDROXYETHYL A – Hidrofil interakció és méretkiszorításos HPLC

A hidrofil kölcsönhatáson alapúló kromatográfiához (HILIC) speciálisan kifejlesztett neutrális, poláris töltet. A HILIC, a normális fázisú kromatográfiának poláris állófázison, részben vizes mobil fázissal kivitelezett változata. Ez lehetővé teszi a peptidek, nukleinsavak, szénhidrátok, proteinek és poláris oldott anyagok normál fázisú elválasztását. Összehasonlítva PolyHIDROXYETHYL A egyéb HILIC-hez használt töltetekkel azt látjuk, hogy élesebb csúcsokat és jobb szelektivitást érhetünk el. A magas polaritás biztosítja az alacsonyabb szerves oldószer szükségletet.

PolySULFOETHYL A™ – Peptidek kation cserélője

Speciálisan peptidek HPLC analízisére kifejlesztett erősen kation cserélő (SCX) töltet. A peptidek elvesztik (-) töltésüket és (+) töltésre tesznek szert pH 2,7-3,0 környezetben. A PolySULFOETHYL A egy általános fordított fázisú töltet, mely alkalmas a peptidek töltés alapú elválasztására. Összehasonlítva egyéb szulfopropil- (SP-) csoportokat tartalmazó SCX töltetekkel, a PolySULFOETHYL A szokatlanul hidrofil, melynek köszönhetően. minimalizálja a hidrofób kölcsönhatásokat és lehetővé teszi az enyhén bázikus peptidek jobb retencióval, magasabb kapacitással történő elválasztását. Összehasonlítva más RPC kolonnákkal, az ioncserélő képessége 4x nagyobb, ezért az ioncsere a kezdeti lépése a többlépéses tisztításnak.

PolyWAX LP – proteinek és nukleinsavak anioncserélője

1. Peptidek, proteinek és aminosavak izokratikus elválasztása
2. Foszfopeptidek szelektív izolációja és elválasztása
A legtöbb proteinnek az izoelektromos pontja 7 alatt van, ezért anion cserélő kromatográfiával tisztítható és válaszható el leghatékonyabban. A PolyWAX LP egy hidrofil, gyengén anion cserélő (WAX) paraméterekkel és kiváló szelektivitással rendelkező töltet, mely enzimek és proteinek elválasztására került kifejlesztésre. A legtöbb anioncserélő töltet hagyományos elágazó polimer, polietilenimin (PEI) alapú, míg a PolyWAX LP lineáris PEI alapanyagból készült, mely jobb szelektivitást kínál.

PolyGlycoplex A – Komplex szénhidrogének HILIC

Semleges töltet, szokatlanul nagy kapacitású anyag HILIC módban történő szénhidrogén szeparációra kifejlesztve. Az oszlopok leggyakrabban csak acetonitrillel és vízzel működnek, bár a töltéssel rendelkező szénhidrátok megkövetelhetik a só alkalmazását, pl. ammónium-acetát. Ilyen feltételekkel a szénhidrogének analízise egyszerűbben kivitelezhető közvetlen áramlással vagy MS-sel. A PolyGlycoplex A töltet szelektivitása jó a natív glikánok és származékaik esetében úgy, mint a 2 -aminopridin (PA-), míg az oligoszacharid elegyek izokratikusan és gradiensen is elemezhetők.