Nittoseiko Analytech MCI GEL töltött HPLC oszlopok és töltetek

Az MCI GEL™ polimer töltetek a jól ismert DIAION™ és Sepabeads™ technológiáján alapulnak, a választék az ioncseréstől a fordított fázisú elválasztási módig terjed, analitikaitól a preparatív méretig és töltetekig.

Változatos kémiai szerkezetű, hidrofóbicitású és mikro pórusméretű szorbensek

 • CHP85/P120, CHP87/P120, CHPOD/P30: mikropórusú SPE szorbens, kismolekulákhoz, például fehérjékhez
 • CSP800: magas koncentráció-aránnyal és magas lefedettséggel rendelkező szorbensek, kiválóan alkalmasak nyomnyi szerves komponensek, nem-ionos vegyületek (triklóretilén környezetből származó vízben) feldúsítására. Ezen túlmenően mutagenecitási tanulmányhoz, vagy GC/MS-elemzéshez történő mintaelőkészítésre is alkalmasak.
 • SFP08/25: rendkívüli tisztaságú szorbens, amely kifejezetten kis gyógyszer molekulák extrakciójához ajánlott.
 • CHL10P, CHL20P, CLB20P: ritka földfémekhez, amelyek kelátképző funciós csoporttal rendelkeznek.
 • CLB10P: borát-, arzén- és szelén-ionokhoz. A rendkívül porózus ST/DVB-mátrixú szorbensek  glükamin funkciós csoporttal rendelkeznek.
 • MCI GEL™ SCK01 széria Kation-kromatográfiás oszlopok
 • MCI GEL™ SCA04 széria Anion-kromatográfiás oszlopok

Kation-kromatográfiás oszlopok, SCK01 széria

Az MCI GEL™ SCK01 széria esetén egy keresztkötésű polisztirol gyantáról van szó, ahol a funkciós csoport szerepét szulfonsav tölti be. Ez a töltet – a maga kiváló felbontásával – az egy- és több-vegyértékű kationok gyors elemzéséhez rendkívül megfelelő. Könnyedén elválaszthatóak az olyan átlagos egy-vegyértékűek, mint például a Li+, a Na+, NH4+, a K+, Rb+, Cs+ , valamint az olyan egyszerű aminok, mint a mono-, di- és trimetilamin; az eluens salétromsav. Két-vegyértékű kationok – például az alkáli földfémek, és az átmeneti fémek – hatékonyan bonthatók fel tartársav és kiegészítő reagens – például etilén-diamin – használatával, hogy a fémek szelektíven eluálódjanak az oszlopról.

Amennyiben MCI GEL™ SCK01 oszlopot használunk egy-vegyértékű kationok elválasztásához, ajánlatos előtét oszlop (MCI GEL™ SCK-PC) használata, amely megfogja azokat a nehézfémeket, amelyek megterhelnék az SCK01 oszlopot – csökkentve annak kapacitását és kromatográfiás teljesítményét.

Anion-kromatográfiás oszlopok, SCA04 széria

Az MCI GEL™ SCA04 anion-kromatográfiás oszlopok töltete egy hidrofil vinil polimer mátrix, kvaterner ammónium funkciós csoporttal, a részecskeméret pedig 5µm. Mozgó fázisként használhatunk akár kálium-hidrogén-ftalátot, akár vanilic savból (VA) és N-metildiethanolaminból (MDEA) álló oldatot. Az SCA04 oszlopok számára kifejlesztett VA/MDEA eluens lehetővé teszi, hogy 14 perc alatt 7 standard aniont tudjunk meghatározni.

A VA/MDEA használata esetén ajánlatos előtét oszlopot (SCA-PC) használni, hogy védjük a szennyeződéstől az analitikai oszlopot, és meghosszabbítsuk annak életidejét.

Az MCI GEL™ polimer alapú töltetekre specializálódott. A polimer alapú fordított fázisú oszlopok egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a polimer mátrix egyedülálló szelektivitásának köszönhetően. Nincs olyan specifikus adszorpció, amely szokásosan a szilika alapú tölteteknél jelentkezik, széles pH-tartományban – úgy bázikus, mint savas eluensek esetében is – kiválóan lehet velük dolgozni az inert polimer töltet kémiai stabilitásának köszönhetően.

Az MCI GEL™ fordított fázisú töltetek anyaga polisztirén és polimetakrilát porózus polimer, általában aromás és alifás componensek izokratikus és gradiens módban történő elválasztására használják. Az alkalmazásuk széles területet ölel fel, például gyógyszer-vegyületek, szteroidok, kis peptidek, amfoter molekulák – szulfonamidok és cefalosporin-antibiotikumok -, alap gyógyszervegyületek, egyszerű aminok, antihisztaminok és karbamát peszticidek.

A polimer fordított fázisú oszlopok kémiailag stabilak, különösképpen lúgos eluensekkel szemben.

 • MCI GEL™ CK széria Kation cserélő gyanták
 • MCI GEL™ CA széria Anion cserélő gyanták

Változatos termékek a gél típusának, porozitásának, DBV % – ának, a részecske méretének, a részecske méret eloszlásának tekintetében, függetlenül attól, hogy analitikai -, vagy preparatív oszlopról van szó.

Az MCI GEL™ polimer alapú töltet: polisztirol alapú ioncserélő gyanta

Az ioncserélő gyantát általában aminosavak, cukrok, szerves savak, aminok, stb. elemzéséhez használják. Az MCI GEL™-lel töltött oszlopokat valamennyi alkalmazás tekintetében a termékkörön belül az annak leginkább megfelelő töltettel és mérettel tervezték.

Az MCI GEL™-katalógus valamennyi oszlop vonatkozásában a leginkább jellemző alkalmazást mutatja, ahol az oszlop méretet is láthatjuk.

 • Méret-kizárásos oszlopok: MCI GEL™ CQP széria
 • Ion-cserés oszlopok: MCI GEL™ ProtEx és MCI GEL™ CQA/CQK széria
 • Hidrofób kölcsönhatású oszlopok: MCI GEL™ CQH széria

Az MCI GEL™ bioszeparációs oszlopok töltete hidrofil, nagy pórusú merev polimer, amelyet proteinek, peptidek, enzimek és más biomolekulák elválasztására terveztek.

Az MCI GEL™ ProtEx széria oszlopai egyedülálló oszlopai fehérje-elválasztáshoz vannak, jó fehérje-szelektivitást és magas fehérje-lefedettséget biztosítanak. Különösen hatékony az elválasztás azoknál a fehérjéknél, ahol kicsik a szerkezeti különbségek (izoformok), és az oszlopok még kis mennyiségű (kevesebb, mint néhány tized ug) fehérjék esetében is képesek biztosítani a mennyiségi lefedettséget nem-specifikus adszorpció nélkül. Ebből a szempontból a ProtEx oszlopok kismennyiségű fehérjék tisztításához – hogy mintát nyerjünk a szerkezeti meghatározáshoz – és gyógyszervegyületek fehérje tartalmának minőségi ellenőrzéséhez is használhatóak.

Méretkizárásos kromatográfiás oszlopok, CQP széria

A méretkizárásos kromatográfia a folyadékkromatográfiának azon technikája, amely az oldat molekuláit méretük szerint válogatja szét. Az elválasztás eredménye két tényező figyelembevételével alakul ki: a molekulák oldatban, illetve a töltet pórusaiban lévő eltérő eloszlása alapján. A töltet pórusainál nagyobb molekulák elsőként eluálódnak, a retenciós idejük alacsonyabb, mint a kis molekuláké, ezért kizárásra kerülnek. A CQP-széria hidrofil polimer töltetű oszlopait olyan vízben oldódó polimerek elválasztásánál használják, mint például oligoszacharidok, PEG, stb.

ProtEx széria – Ioncserés kromatográfiás oszlopok

Elválasztási mechanizmusuk és jellemzőik: a ProtEx széria oszlopai ioncserés kromatográfiás módban dolgoznak, ennek során a minta fehérjéinek elválasztása a töltet anyaga és a minta molekulái között lezajló ionos kölcsönhatás révén történik meg.

A ProtEx széria kolonnáinak töltete 5µm-os, mono diszperziós, porózus metakrilát polimer, amelyet kifejezetten fehérjék elválasztására terveztek.

Egy hagyományos, a minta fehérjéire nézve nem-specifikus adszorpcióval rendelkező oszlop az értékes minta elvesztését jelenti. Ezzel szemben a ProtEx oszlopokon a nem-specifikus adszorpció nem tud érvényesülni, mert a töltet felületét egy hidrofil réteg veszi körül, amely kémiailag kötődik a töltethez, és az ion-cserélő funkciós csoport szerepe növekszik meg.

Az MCI GEL™ ProteEx széria kétféle ioncserés oszlopot kínál: az enyhén bázikus dietil-aminoetil (DEAE), és az erősen savas szulfopropil (SP) típusút.

 • MCI GEL™ CRS10W (DLAA) széria oszlopai
 • MCI GEL™ CRS15W (LDAA) széria oszlopai

Az MCI GEL™ CRS10W és a CRS15W (amely a CRS10W optikai izomerje) alapja egy 3um-os, 10nm-es pórusméretű szilikagél alap, amelyen a bevonatot N, N-Dioktil-L (vagy D)-alanin optikailag aktivált ligandum képezi. A királis felbontás a ligand csere és a hidrofób kölcsönhatás kombinációjának mechanizmusán keresztül történik. Eluensként rézszulfát vizes oldatát használjuk. A minta molekuláiból és az eluensben lévő rézből alkotott komplex komponensek miatt az eluálódó minta közvetlenül detektálódik 254 nm hullámhosszon. A CRS10W-vel a D-izomerek általában az L-izomerek előtt eluálódnak, míg a CRSW15W-n a sorrend fordított. A hidrofób kölcsönhatás mechanizmusa lehetővé teszi, hogy a hidrofil minták gyorsabban eluálódjanak, mint a hidrofób molekulák. A hosszú alkil-láncok, vagy az aromás komponensek későn eluálódnak, vagy szerves oldószert igényelnek (acetonitril, vagy metanol, max. 15v/v%), megelőzendő az állófázison történő adszorpciójukat.